Tack för den här tiden!

Tisdagen den 5 februari höll Örebro Pride ett extra årsmöte och där togs ett slutgiltigt beslut om föreningens upphörande. Örebro Pride gjorde 2018 sitt bästa ekonomiska resultat någonsin och rekordmånga deltog i regnbågsparaden, men styrelsemedlemmarna har varit för få och arbetsbelastningen har varit för hög, vilket har påverkat de eldsjälar som velat driva Örebro Pride vidare.

Samtliga röstberättigade fattade därför ett enhälligt beslut att Örebro Pride inte kommer arrangera fler pridefestivaler. Överskottet från 2018 har skänkts till föreningar i Örebro län som arbetar med frågor som rör HBTQ och alla människors lika värde.

Vi vill passa på att skicka ut ett stort tack till alla er som har varit engagerade i Örebro Pride under åren. Alla volontärer, alla sponsorer och samarbetspartners, alla bidragsgivare och alla besökare. Tillsammans har vi gjort skillnad. Tack! ♥️

Mer om Örebro Pride

Örebro Pride

Örebro Pride är en ideell organisation som årligen arrangerar Pridefestivalen i Örebro. Styrelsen för Örebro Pride förening har som uppgift att se framåt och ta beslut kring festivalen i sin helhet. Styrelsen ser till att festivalen hela tiden utvecklas och anpassas efter vad medlemmarna och festivalbesökarna vill.

Alla ska kunna känna stolthet över den de är!

“Where Pride begins, love creates"