Tack för den här tiden

Tisdagen den 5 februari höll Örebro Pride ett extra årsmöte. Där togs slutgiltigt beslut om föreningens upphörande. Samtliga röstberättigade fattade ett enhälligt beslut att föreningen läggs ner. Detta innebär att Örebro Pride inte kommer att arrangera fler pridefestivaler. Förhoppningen är fortfarande att hitta en annan aktör som kan arrangera pridefestivalen i Örebro framöver. Vi vill passa på att skicka ut ett stort tack till alla er som har varit engagerade i Örebro Pride under åren, alla volontärer, alla sponsorer och samarbetspartners, bidragsgivare, alla besökare. Tack! ♥️

Vill du veta mer om oss?

Örebro Pride

Örebro Pride är en ideell organisation som årligen arrangerar Pridefestivalen i Örebro. Styrelsen för Örebro Pride förening har som uppgift att se framåt och ta beslut kring festivalen i sin helhet. Styrelsen ser till att festivalen hela tiden utvecklas och anpassas efter vad medlemmarna och festivalbesökarna vill.

Alla ska kunna känna stolthet över den de är!

“Where Pride begins, love creates"