Örebro Pride

Anna & Brittinger Örenius, Örebro Pride 2014

Örebro Pride ska utmana heteronormen och manifestera mänskliga rättigheter. Pride ska vara ett livfullt evenemang som också leder till bestående förändring. 

Den ska vara en plattform som syftar till att öka kommunikationen och öka kunskaper om kön, uttryck och sexualiteter. Pride ska verka för hbtq-personers synlighet. 

Den ska utmana.

 Örebro Pride ska stärka hbtq-samhället.

Örebro Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Örebro Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.

Tillsammans gör vi skillnad!

 

Våra sponsorer: