HBTQ-diplomering

Örebro Prides hbtq-diplomering
Vi har under de år som Pride festivalen varit verksam i Örebro ofta fått frågan om ”hur lär vi oss mer”? Många vill göra rätt när det gäller bemötande och arbeta normkritiskt. Därför har vi tillsammans utarbetat denna effektiva diplomering för företag, organisationer och föreningar.

Många hbtq-personer kämpar för att få vara sig själva i familjen, i skolan, på jobbet och på fritiden – varje dag. Örebro Pride är övertygade om att det är en kamp vi måste föra tillsammans! Därför erbjuder vi privatpersoner och organisationer en hbtq-diplomering.

Diplomeringens första utbildningsdag behandlar nationell och internationell lagstiftning, forskning om hbtq-personers situation i Örebro län och i Sverige, samt centrala begrepp om genus och sexualitet.

Den andra dagen handlar om konkret handlande – hur ser förändringspotentialen ut i den aktuella verksamheten, och vad fungerar? Deltagarna gör praktiska övningar om bemötande och normkritik. De får i uppgift att finjustera en övning, som de sedan genomför i sina föreningar, bekantskapskretsar eller på sina arbetsplatser.

För att slutligen bli diplomerade, ska deltagarna genomgå ett grundläggande kunskapstest, och reflektera kring hur de som privatpersoner och delar av en organisation kan fortsätta arbetet med normkritik och hbtq-personers rättigheter.Efter fullföljd diplomering, är deltagarna bekväma med grundläggande begrepp kring kön och sexualitet. De har kunskap om den svenska diskrimineringslagstiftningen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. De är insatta i hälsoläget bland hbtq-personer i Sverige och i Örebro län. Framförallt, har de reflekterat över vilken roll de själva och den organisation de arbetar inom har för återskapande och ifrågasättande av normer – ett viktigt steg på vägen mot ett Örebro där alla har samma rättigheter och möjligheter, oavsett kön, könsidentitet och sexualitet!

Brittinger Örenius
Linda Eng
Hbtq-diplomeringen Örebro Pride

Kontakta oss om ni vill boka plats eller har frågor om diplomeringen: info@orebropride.se

Artiklar om Hbtq-diplomeringen:
http://na.se/nyheter/orebro/1.2904599-orebro-pride-startar-unik-hbtq-utbildning
http://totallyorebro.se/mer-lasning/shoppingtips-mer-lasning/ny-unik-hbtq-utbildning-i-orebro/

diplomering