#modattvaramodig

 

Årets kampanj för festivalen är #modattvaramodig. Genom att skapa diskussion, samtal och ifrågasättande kan kampanjen vara till hjälp för att få ungdomar att våga stå emot heteronormen i samhället.

Med årets kampanj vill Örebro Pride bjuda in till diskussion om vem som bestämmer att du är modig och på vilket sätt du kan visa mod. Att skapa diskussioner rörande relationer, identiteter och heteronorm kan vi förstå vår tillvaro. Heteronormen handlar om att samhället ska leva i tvåsamhet mellan en man och kvinna samt att alla som lever utanför normen är ”annorlunda”.

”Vi är väldigt glada att presentera denna kampanj i samarbete med Örebro Pride. Vi vill med hjälp av denna bidra till att uppmärksamma frågor som kan vara känsliga. Det är viktigt att lyfta upp en diskussion för att kunna bidra till att göra samhället bättre. Som hjälp till detta vill vi föra en dialog och skapa ett rum för samtal där vi kan tala fritt om våra tankar och känslor!” // Kampanjens grundare.

Diskussion föder förståelse. Förståelsen i sin tur föder mod. 

Mod är olika för alla människor. Men det grundläggande är att man ska handla utan fruktan för följderna, med insikt om riskerna och att det är för ett bra syfte. Denna fruktan kan handla om både fysisk och psykisk oräddhet.

Det är först när vi förstår vår verklighet som vi kan växa som individer och i samhället. Det är det vi vill kämpa för!

Besök gärna kampanjsidan och diskutera vidare på modattvaramodig.se