Om föreningen

Örebro Pride är en ideell organisation som årligen arrangerar Pridefestivalen i Örebro. Styrelsen för Örebro Pride förening har som uppgift att se framåt och ta beslut kring festivalen i sin helhet. Styrelsen ser till att festivalen hela tiden utvecklas och anpassas efter vad medlemmarna och festivalbesökarna vill.

Idén till Örebro Pride växte fram för sju år sedan av Anna Örenius och Brittinger Örenius. Grundidén var att skapa en festival som belyste hbtq-frågor och manifestera mänskliga rättigheter, då detta fortfarande är frågor som aktivt måste arbetas med. Tanken var även att erbjuda besökarna möjlighet att ta del av kunskap och information så som seminarier och lustfyllda upplevelser som fester och paraden. Än idag så är det många människor som bedöms och särbehandlas utifrån könsidentitet och sexuell läggning. Genom att respektera varandra och uppskatta den mångfald som finns tror vi oss kunna rasera många fördomar. Alla ska kunna känna stolthet över den de är!

2012 genomfördes den första Örebro Pride Festivalen, med stort genomslag. Ett antal hundra besökte seminarierna, ca 1000 st människor deltog i paraden och ca 4500 st människor såg på den stora Prideshowen. Under hösten 2012 blev Örebro Pride en förening och har en vald styrelse som arbetar aktivt med planering och genomförandet av Örebro Pride Festival.

2013 festivalens andra år, hundratalet seminariebesökare, 2000 st paraddeltagare och ca 6000 st som njöt av Prideshowen.

2014 festivalen fortsätter att växa! Vi hade ca 3600 paraddeltagare, ca 8500 som såg showen och totalt var det ungefär 10000-11000 som deltog i festivalen!

2015 ännu en lyckad festival! Som besöktes av totalt ca 12 500 – 13 000 personer.

2016 slogs alla rekord igen! Hela 13-14 000 besökte festivalen.

2017 vilket underbart år vi hade, med fantastiska volontärer, otrolig scenshow och som alltid en uppskattad manifestation för kärleken! Ungefär 7500 personer anslöt till regnbågsparaden. Temat och kampanjen för festivalen var #modattvaramodig

2018 som alltid, en mycket lyckad festival. Det här året deltog cirka 9000 personer i paraden och temat och kampanjen för festivalen var Wear your colors with Pride