Säkerhetspolicy för Örebro Pride parad 2018

Alkohol, droger och rökning

➔ Under paradens gång samt vid samlingsplatsen råder total alkoholförbud (förutom
vid Scandics bar och veranda). Det är 18 årsgräns för köp av alkoholhaltiga drycker i
baren.
➔ Alla sorters droger är strängt förbjudet att använda. Om någon tycks vara
påverkad kommer polis att kopplas in.
➔ På grund av astmaallergi ber vi dig som tobaksanvändare att röka utanför
samlingsplatsens område.

Regnbågsparaden

➔ Det är förbjudet enligt svensk lag att bära mask eller täcka ansiktet, vid eventuella
frågor hänvisar vi till polisen via telefonnummer 114 14.
➔ Det är förbjudet att kasta föremål från fordon eller gågrupper. Däremot går det bra
att DELA UT saker (t.ex. ballonger/regnbågsflaggor) till personer om detta inte
skräpar ner i miljön.
➔ Alla gågrupper och ekipage måste hålla ihop avståndet till gruppen framför.
➔ Är det dåligt väder när paraden skall äga rum? Då rekommenderar vi dig att
använda regnkläder istället för paraply (risk för eventuella skador).

Musikanvändning

➔ I start och målområde råder total musikförbud (endast Örebro Pride som har
tillstånd att spela musik vid denna position).
➔ Vi ber er som använder musik att stänga av musiken direkt vid entrén till
Stadsträdgården. Detta på grund av att den stora regnbågskonserten startar när
paraden anlänt till slutdestinationen.
➔ Vi följer Socialstyrelsens allmänna råd angående höga ljudnivåer. Därför ber vi
personer under 13 år att använda hörselskydd/öronproppar vid deltagande i
paraden. Det är vårdnadshavarens ansvar att hörselskydd används!

Trafiksäkerhet

➔ Alla deltagare skall gå i det högra körfältet.
➔ Endast anmälda fordon får deltaga (tillstånd från polisen skall kunna visas upp i
samband med incheckningen).
➔ Det råder totalförbud att kliva av/på fordon under paradens gång.
➔ Fordon som skall deltaga i paraden måste alltid ha hjulvakter! Mindre fordon som
personbilar räcker det med två personer (en person per sida). Större fordon som
lastbilsekipage måste ha minst fyra vakter (en person per däck).

Säkerhet

➔ Samtliga anvisningar från Örebro Prides personal, ordningsvakt och polis måste
följas.
➔ Vid nödfall skall du kontakta närmaste personal från Örebro Pride (ansvarig,
volontär, sjukvårdare, ordningsvakt eller polis). Vid extremt läge ber vi dig att ringa
112 direkt.

Brottsverksamhet

➔ Vi hyr in utrustning till paraden. Självklart vill dem vi hyr utrustningen av ha tillbaka
föremålen i samma skick som innan. All skadegörelse, oavsett vad det är, kommer
att polisanmälas.
➔ På samlingsplatsen och/eller i paraden får du inte bedriva kommersiell
verksamhet genom försäljning av dina produkter, uppsättning av affischer och/eller
utdelning av flygblad utan vårt tillstånd.
➔ All sorts av brottsverksamhet kommer att polisanmälas.
Åldersgräns
➔ Det finns ingen åldersgräns för att få deltaga i regnbågsparaden!

Mvh
Anna Örenius & Malin Elfwing
Paradansvariga